1.

بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم های مرجانی و راهکارهای حفاظتی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 89-94
مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار

2.

تدوین برنامه راهبردی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست مدارس استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 197-215
الهام کاویانی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ نسرین چوبکار؛ مرتضی کلهری

3.

مرجانها،اکوسیستمهاى شکننده و درمعرض تهدید و ارزیابى سکوهاى نفتى به عنوان مرجانهاى مصنوعى

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 35-40
مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار

4.

نشانگرهای زیستی به عنوان راهنمای پایش محیط زیست

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 13-21
مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب