1.

بررسی تغییر در مدل مدیریت سود اصلاح شده جونز و مقایسه آن با الگوی متغیرهای تاثیر گذار بر اقلام تعهدی بورس اوراق بهادار تهران در شرکتهای ورشکسته

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 107-126
سیدمهدی فداکار؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی

2.

بررسی میزان مربوط بودن ارزش دفتری، سود حسابداری و جریان وجه نقد با قیمت سهام

دوره 8، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 43-59
خسرو فغانی ماکرانی

3.

ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 21-41
الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب