1.

اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حدی مناطق خشک ایران

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 31-42
محمد رضا خزائی؛ حدیث خزائی؛ بهرام ثقفیان

2.

بررسی هم‌زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 15-30
محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی؛ ایمان باباییان

3.

پیش‌بینی تغییر اقلیم تهران و یزد در آینده تحت سناریوهای RCP و توسط مدل LARS-WG

دوره 24، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 31-44
رضا کاظمی؛ محمد رضا خزائی

4.

تحلیل عدم‌قطعیت مدل‌های GCM و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ماهانه حوضه بشار

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-40
محمد رضا خزائی؛ حدیث خزائی

5.

شبیه‌سازی جریان روزانه حوضه آب‌ریز در شرایط کمبود داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-90
محمد رضا خزائی؛ باقر ذهبیون؛ بهرام ثقفیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب