1.

ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سلامت

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 55-65
عباسعلی عسگری؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا نظری منش؛ لیلا ریاحی

2.

بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-54
سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی

3.

بررسی تاثیر استقرار استاندارهای اعتبار بخشی بر میزان مرگ و میر بیماران در ‌بیمارستان‌های منتخب مشهد

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 77-86
زهرا عابدی؛ پوران رئیسی؛ لیلا ریاحی

4.

بررسی تاثیر عوامل کنترل اتلاف، تکنیک های ناب و سیستم های دیداری بر مدیریت ناب در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 7-16
سارا صفوی؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد

5.

بررسی تاثیر مداخلات اعتباربخشی بر سنجه‌ی ایمنی بیمار در اتاق‌های عمل یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-83
زین العابدین آقائی تلیکانی؛ لیلا ریاحی؛ امیر اشکان نصیری پور

6.

بررسی مدل‌های برنامه اعتباربخشی داروخانه‌ها: مطالعه مروری و روایتی

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 95-104
شهرام اکبری؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی

7.

برنامه‌ریزی جایگزینی تجهیزات پزشکی با استفاده از رویکرد ترکیبی SWOT-ANP-WASPAS

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 91-107
سهیلا مظلوم واجاری؛ ایروان مسعودی اصل؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی

8.

تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93
فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد

9.

رابطه بکارگیری کارشناس تجهیزات پزشکی با هزینه‌های خرید تجهیزات پزشکی درواحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان مرند

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 33-44
فاطمه حبی؛ لیلا ریاحی؛ انیسه نیک روان

10.

رابطه سیستم کنترل مدیریت با مدیریت عملکرد بیمارستان منتخب تامین اجتماعی تهران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-26
لیلا گودرزی؛ لیلا ریاحی؛ لیلا نظری منش

11.

رویکردهای تامین مالی در اورژانس‌های ‌پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در ایران در سال 1395

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 67-81
علی جمال محمدی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآبادی فراهانی

12.

عوامل موثر بر ارائه خدمات سالمندی فعال در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 61-72
زینب قلی پور؛ محمود محمودی مجد آبادی فراهانی؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی

13.

عوامل موثر بر کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت: یک مرور حیطه‌ای

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 55-67
زینب دارایی؛ لیلا ریاحی؛ انیسه نیک روان؛ کامران حاجی نبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب