1.

اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد با تاکید بر عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 389-410
فرهاد فضیلت؛ هاشم ولی پور؛ شادی شاهوردیانی

2.

ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 309-331
علی هزاوه؛ مهدی معدنچی زاج؛ علی سعیدی؛ شادی شاهوردیانی

3.

ارائه الگوی اکتساب و ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا استقاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FuzzyMCDM)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 529-549
سیده منیره حسینی؛ بیتا تبریزیان؛ شادی شاهوردیانی

4.

ارائه پلتفرم فرایند تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 281-296
علی ملکی؛ شادی شاهوردیانی؛ علی زارع؛ هاشم نیکومرام

5.

ارزیابی اثر سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با وجود اصطکاک مالی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 463-488
مسعود آقائی؛ علی نجفی مقدم؛ شادی شاهوردیانی؛ رویا دارابی

6.

آزمون شاخص های هرفیندال- هیرشمن وQ توبین بر تحلیل ساختار سرمایه، کارایی و رقابت بازارمحصول

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 283-299
بهرام کرزبر؛ شادی شاهوردیانی

7.

آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف: یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 421-440
یعقوب محمودی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج

8.

اولویت بندی عوامل سنجش حباب قیمتی سهام با رویکرد رفتاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 419-444
علی رمضانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید رضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی

9.

بررسی تاثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 195-212
شادی شاهوردیانی؛ احمد گودرزی؛ سهیلا وحدت زیرک

10.

پویایی پرتفوی سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص نقدشوندگی دارایی‌ها با استفاده از فرآیند ‏بنچ‌مارک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 43-69
راضیه فاتح پور؛ محسن حمیدیان؛ شادی شاهوردیانی؛ علی نجفی مقدم؛ زهره حاجیها

11.

تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 181-194
معصومه هزارخوانی؛ شادی شاهوردیانی؛ ایمان جوکار

12.

عوامل رفتاری موثر بر رفتار سرمایه گذاران در فرهنگ های مختلف ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 121-132
شهلا قربانی بجندی؛ شادی شاهوردیانی

13.

عوامل موثر بر اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 35-54
شادی شاهوردیانی؛ مهتاب رادفرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب