1.

اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 21-36
رضا اسلامی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ نعمت ا.. موسوی

2.

ارائه الگویی از رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی کمیته حسابرسی.

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 249-270
سید عباس دریاباری؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد خدایی وله زاقرد؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

3.

ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل انسانی موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 549-575
ارزو خسروانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ فاطمه صراف

4.

ارزیابی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیلی در مقایسه با مدل استاندارد در تبیین هزینه سرمایه

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 671-696
زهرا مهرعلی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمید احمدزاده

5.

ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 487-498
رامین پور عبدالهیان تهرانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ جهانبخش اسدنیا

6.

آزمون مدل ناپارامتریک به روش لاسوی گروهی تطبیق یافته جهت شناسایی ویژگی های موثر در پیش بینی بازده مورد انتظار پرتفوی سهام

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 315-334
راحله السادات مرتضوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیده محبوبه جعفری

7.

بررسی تاثیر متغیر های روانشناختی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران استفاده کننده از تحلیل کانسلیم و تحلیل مالی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 463-481
شیروان براری؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ حسین ایزدی

8.

تبیین اثر مفاهیم گزارشگری مالی بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 455-473
ایرج خوش خلق؛ قدرت اله طالب نیا

9.

تبیین رابطه بین پیچیدگی گزارشات مالی مورد استفاده سرمایه گذاران با حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 577-608
غلامرضا بیگلرخانی؛ قدرت اله طالب نیا

10.

دلایل شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی شرکت های غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 707-727
حسین یاراحمدی؛ مسعود طاهری نیا؛ ابراهیم گیوکی؛ قدرت اله طالب نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب