1.

آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور با استفاده از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و ارائه راهکارهایی برای برون رفت آن از وضعیت کنونی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 353-376
محمد حسن معادی رودسری؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ رضا رادفر

2.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت روش BOT در تامین مالی پروژه های خدماتی و ارایه مدل عملیاتی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 317-334
فرهام امیری؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ تقی ترابی

3.

بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر ماتریس شبکه و مقایسه آن با الگوی ترکیبی فازی عصبی و الگوریتم ژنتیک (ANFIS)

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 293-315
علی شیدائی نرمیقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا رادفر

4.

تحول دیجیتال در بانکداری شرکتی: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 603-630
شادی اویارحسین؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ علیرضا پور ابراهیمی

5.

طراحی مدلی هوشمند جهت بهینه‌سازی ریسک ایمنی پرواز تیک‌آف با استفاده از ‌BIM-LSTM

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 895-910
منصور یحیوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ رضا رادفر

6.

نقش مالی رفتاری در درک رفتار سرمایه گذاران فردی (مرور شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 83-102
کیوان دادرس؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب