1.

انواع، سطوح و مراحل حسابرسی منابع انسانی: کاربست روش فراترکیب

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 135-157
سیدرضا سیدجوادین؛ حسین صفری؛ بیتا مشایخی؛ فاطمه تقی پور

2.

بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های دولتی ایران: (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 13-32
بیتا مشایخی؛ محمد عبدزاده کنفی؛ امید فرجی

3.

بررسی تغییرات میزان محافظه‌کاری در‌ گزارشگری مالی شرکت ها

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-32
بیتا مشایخی؛ سپیده‌سادات نصیری

4.

به سوی نظریه ای برای فرآیند شکل گیری هویت حرفه ای حسابرسان داخلی: شواهدی از ایران

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 15-42
بیتا مشایخی؛ ایرج نوروش؛ رضوان حجازی؛ ابوالفضل مومنی یانسری

5.

تاثیر استانداردهای حسابداری مبتنی بر قواعد و مبتنی بر اصول بر مدیریت سود

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 179-192
بیتا مشایخی؛ غلامرضا کرمی؛ محمدحسین قائمی؛ فرشاد محمدپور

6.

تدوین مدل چالش های اخلاقی حسابداری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 105-120
بیتا مشایخی؛ زهرا طاهری

7.

خطای پیش بینی مدیریت از سود و تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر آن

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 27-38
صبری علی پناه؛ حجت اسماعیل زاده؛ بیتا مشایخی

8.

شناسایی و بررسی روابط درونی بین عوامل مؤثر براستقرار کمیته‌ی حسابرسی اثربخش به منظور ارتقاء سطح حاکمیت شرکتی در بانک ها

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 51-64
محمدعلی بیداری؛ رضوان حجازی؛ بیتا مشایخی

9.

طراحی الگویی جهت حساسیت زایی اطلاعات حسابداری مدیریت در مدیران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 225-244
نسیم محمودیان؛ رضوان حجازی؛ بیتا مشایخی؛ آزاده مداحی

10.

قابلیت پیش بینی سود و ارتباط با ارزش: بررسی نقش هزینه های کارکنان

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 35-44
بیتا مشایخی؛ زینب خاک نجاتی

11.

گزارشگری پایداری شرکتی در صنعت پتروشیمی: مطالعه موردی شرکت پتروشیمی مروارید

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 115-135
بیتا مشایخی؛ علیرضا حقی؛ شهناز زارعسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب