1.

ارائه مدل سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر هوش تجاری بر اساس نظریه زمینه بنیان

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 357-368
بنفشه رحیمی هلری؛ فائق احمدی؛ محمدحامد خان محمدی؛ محمدحسین رنجبر؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

2.

آزمون نظریه ذینفعان در سیاست سرمایه در گردش

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

3.

استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات مالی ایران (مطالعه موردی: بانک A)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 89-102
حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ المیرا محمودزاده؛ داود جدیدالاسلامی

4.

بررسی عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه‌ای در حسابرسی با رویکرد زمینه بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 595-606
احمد کریمی؛ محسن هاشمی گهر؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

5.

بررسی مدیریت سود واقعی در آستانه مقادیر حساس سود

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 229-242
سارا شفیعی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی

6.

تاثیر بهره وری سرمایه انسانی بر نگهداشت وجوه نقد : آزمونی از نظریه ذینفعان

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ هاشم نیکومرام

7.

تاثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 27-34
صدریه کوکبی؛ حمید رضا کردلویی؛ وحیدرضا میرابی

8.

تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی نسبت کفایت سرمایه در بانک ها

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 77-85
محمدرضا خضری پور؛ محمدحامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

9.

شناسایی موانع و ارائه الگوی پیاده‌سازی سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 127-143
مسعود شاهوردی؛ میرفیض فلاح؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی؛ حسین بدیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب