1.

ارائه الگویی از ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار.

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 71-85
حمید سجادی؛ محسن حمیدیان؛ علی اسماعیل زاده

2.

ارائه الگوی بهینه رعایت مسئولیت اجتماعی حرفه حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 337-354
محمدرضا اقبالی مقدم؛ محسن حمیدیان؛ نوروز نوراله زاده

3.

ارائه مدل پایداری ارزش دارایی‌ها مبتنی بر ثبات سیاسی و اقتصادی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 303-314
محمدحسین عمارتی بخشایش؛ علی نجفی مقدم؛ علی باغانی؛ محسن حمیدیان

4.

بررسی ارتباط استراتژی‌های رشد درآمد وکاهش هزینه با عایدات مستمر، کیفیت عایدات و ضرایب حساسیت عایدات

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 75-90
قدرت‌اله طالب‌نیا؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ محسن حمیدیان

5.

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و هزینه نمایندگی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 215-230
حسین جنت مکان؛ محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها

6.

تأثیر سبک شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب: آزمون نظریه یادگیری تجربی کلب

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 253-275
رضا نعمتی کشتلی؛ محسن حمیدیان؛ محبوبه جعفری؛ مریم صراف

7.

تاثیر مولفه های جهت گیری اخلاقی بر ارزیابی ریسک تقلب حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 371-385
سعید برزگر؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری

8.

تاثیر نوع نگرش مدیران بر انتخاب سیاست های تامین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 163-180
محسن حمیدیان؛ حسین جنت مکان؛ فرهان بن‌گریز

9.

تاثیر وضعیت اقتصادی بر رابطه بین محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 363-373
محمدحسن سعادتیان فریور؛ محسن حمیدیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد

10.

تحلیل توانایی مدیریت با تاکید برنقش شاخص های حسابداری و حاکمیت شرکتی (روش هوش مصنوعی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 74-90
سید مصطفی شاه صاحبی؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب