1.

ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418
مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها

2.

ارزیابی ریسک سیستمی نظام بانکی از طریق مدلسازی توپولوژی شبکه بازار بین بانکی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 21-48
طیبه زنگنه؛ محمد علی رستگار؛ سیدکاظم چاوشی؛ میرفیض فلاح شمس

3.

بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 37-53
حمید مهدوی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هاشم نیکو مرام

4.

بررسی اثرفازهای شخصیتی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر پول هوشمند با توجه به نقش تعدیلی هوش مالی مدیران

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 371-390
بهاره حیدری مقدم؛ میرفیض فلاح شمس؛ غلامرضا زمردیان

5.

بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 79-102
محمد حسین رنجبر؛ میرفیض فلاح شمس؛ روح اله رضازاده

6.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک‌ها

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 245-262
سید موسی محمدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ میرفیض فلاح شمس

7.

بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 151-166
میرفیض فلاح شمس؛ میثم علی محمدی

8.

بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 373-395
روح اله رضازاده؛ هاشم نیکو مرام؛ میرفیض فلاح شمس

9.

بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 99-124
میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا کردلویی؛ امیر دهقانی

10.

بهینه‌یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار‌هدفه سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 259-275
محمد جواد سلیمی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی

11.

بهینه سازی پورتفوی با استفاده از رویکرد کاپولا و ارزش در معرض ریسک چند متغیره شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 205-226
میرفیض فلاح شمس؛ امیر صادقی

12.

پیش بینی عوامل تاثیرگذار روی انتقال شرکت های ارزشی دارای سلامت مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم غیرخطی جنگل تصادفی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 183-201
مجید رحمانی فیروزجائی؛ زاداله فتحی؛ میرفیض فلاح شمس

13.

تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 229-250
کریم قالمق؛ احمد یعقوب نژاد؛ میرفیض فلاح شمس

14.

تأثیرمعیارهای عملکرد بر ارزش برند در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 541-562
عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی

15.

سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 429-443
سارا وهاب زاده؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ مهدی معدنچی؛ امیر رضا کیقبادی

16.

سرایت پویایی توپولوژیکی درشبکه بازار سهام ایران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 279-298
صمد صداقتی؛ روح اله فرهادی؛ میرفیض فلاح شمس

17.

سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 721-744
لیلا براتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فرهاد غفاری؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی

18.

شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 171-194
میرفیض فلاح شمس؛ محمد سجاد سیاهکارزاده

19.

طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 35-55
علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد علی افشار کاظمی

20.

طراحی مدل ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 335-361
محمد صادقی سیاح؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی اکبر عرب مازار؛ رضا غلامی جمکرانی

21.

طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274
عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس

22.

مدلسازی سرایت‌پذیری ریسک‌نقدینگی بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 611-636
عباس بنی شریف؛ میرفیض فلاح شمس؛ زاداله فتحی

23.

مطالعه تطبیقی ساختار و الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران و کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 451-488
روح اله نجفی؛ مهدی معدنچی زاج؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی

24.

مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 21-42
میر فیض فلاح شمس؛ یعقوب پناهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب