1.

ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 113-130
محمد حسین عبدالرحیمیان؛ تقی ترابی؛ سیدجلال صادفی شریف؛ رویا دارابی

2.

ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 61-80
امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد

3.

ارزیابی اثر سیاست‌های مالی بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با وجود اصطکاک مالی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 463-488
مسعود آقائی؛ علی نجفی مقدم؛ شادی شاهوردیانی؛ رویا دارابی

4.

بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی سیاسی و بین الملل بر شاخص بورس اوراق بهادرا تهران با استفاده از روش ARDL

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 303-332
ساره پهلوان؛ علی نجفی مقدم؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی

5.

پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 179-194
مریم سلمانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی

6.

تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 105-132
رویا دارابی

7.

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505
اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی

8.

تحلیل ارتباط معیار های عملکرد و جریان نقد سرمایه گذاری با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی شرکت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 181-202
ابراهیم منصوری؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها

9.

طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634
نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

10.

مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 1-12
مریم صابری؛ رویا دارابی

11.

نقش حاکمیت شرکتی در خوانایی گزارش هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 69-84
حسنا قهرمانی صغیر؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی

12.

نقش واسطه ای پیش‌بینی‌پذیری و مقایسه‌پذیری سود در تأثیر مولفه حاکمیتی گزارشگری عملکرد پایدار بر ریسک سقوط قیمت سهام و نقدشوندگی سهام

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 589-621
مرتضی پهلوان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی

13.

نوسانات ویژه و بازده آتی سهام بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی: نگرشی بر آستانه تحمل ریسک بازده

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 127-142
فاطمه زمانی؛ معصومه لطیفی بنماران؛ رویا دارابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب