1.

ارایه مدل یکپارچه از چالش ها و موانع موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده رویکرد داده بنیاد (گرندد تئوری)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 95-110
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

2.

افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و آثار آن‌ها (با تأکید بر انطباق تئوری‌های علامت‌دهی و مشروعیت)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 67-86
فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها

3.

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش بینی سود

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 55-72
رویا دارابی؛ سیمین امام جمعه

4.

بررسی تاثیر معیارهای عملکرد بر جریان نقد سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش نقد شوندگی سهام

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 451-464
ابراهیم منصوری؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها

5.

بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس با توانایی پیش بینی سود و رشد شرکت

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 111-128
رویا دارابی؛ حمید علیزاده؛ ژیلا علیزاده

6.

بررسی عوامل موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 107-126
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

7.

تبیین تاثیر ساز‎ ‎و‎ ‎کارهای حاکمیت شرکتی بر سیاست ‏تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 69-82
نیما افسری؛ تقی ترابی؛ هاشم نیکومرام؛ رویا دارابی

8.

تحلیل توانایی مدیریت با تاکید برنقش شاخص های حسابداری و حاکمیت شرکتی (روش هوش مصنوعی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 74-90
سید مصطفی شاه صاحبی؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

9.

عوامل تعیین کننده رفتار رژیمی ظرفیت و فرار مالیاتی حوزه تجارت الکترونیک در ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 337-362
مصطفی پهلوان؛ فاطمه صراف؛ محمد رضا عسگری؛ رویا دارابی

10.

مدلی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گزارشگری متهورانه مالیاتی با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 231-248
علی مولایی ایل ذوله؛ محبوبه جعفری؛ نوروز نوراله زاده؛ رویا دارابی

11.

نقش سازوکارهای نظارتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 59-70
فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیهاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب