1.

ارایه مدل یکپارچه از چالش ها و موانع موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده رویکرد داده بنیاد (گرندد تئوری)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 95-110
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

2.

ارزیابی استراتژیک سیاست توسعه نرم‌افزاری حسابرسی داخلی در هلدینگهای تجاری ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 1-12
محمدتقی شالچی؛ فاطمه صراف؛ قدرت اله طالب نیا

3.

الگوی جامع برای روش شناسی پژوهش در حسابداری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 99-138
یاسمن علی اصفهانی؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ فاطمه صراف

4.

بررسی عوامل موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 107-126
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

5.

بهبود و ارتقاء مدل انتخاب حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک مؤدیان در نظام مالیاتی.

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 205-222
علی صالحی؛ فاطمه صراف؛ ساسان مهرانی

6.

تأثیر استرس شغلی و تاب‌آوری حسابرسان بر روی کیفیت حسابرسی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 260-267
مریم صراف؛ فاطمه صراف

7.

تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر توسعه مولفه های سرمایه فکری و عملکرد مالی با تاکید بر هوش تجاری در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 255-270
حمید رضا سرخانی گنجی؛ علی نجفی مقدم؛ فاطمه صراف

8.

ماتریس حسابداری اجتماعی ایران با محوریت مالیات و محیط زیست

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 59-78
مریم ادیب زاده؛ فاطمه صراف؛ زهره حاجیها

9.

مدلی برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در بازار سرمایه ایران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 215-232
مجید معروفخانی؛ یداله نوری فرد؛ فاطمه صراف

10.

مدل‌های رگرسیونی خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 141-156
فاطمه صراف؛ علی ثقفی؛ یحیی حساس یگانه؛ مقصود امیری

11.

نقش ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در عملکرد غیر مالی شرکت‌ها بر اساس مدلMLP شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 61-75
محمد فروغی نسب؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدم؛ نگار خسروی پور

12.

نقش معیار های عملکرد در تبیین کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر روش هوش مصنوعی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 151-168
مریم خالقی زاده دهکردی؛ فاطمه صراف؛ علی نجفی مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب