1.

بررسی تاثیر ابعاد هنجارهای اجتماعی و شخصی بر تمکین مالیاتی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 40-60
شیرین حقیقی فشی؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی؛ بهرام همتی

2.

تأثیر ویژگی‌های تاریک شخصیت و تمایل به اشتراک‌گذاری دانش حسابرسان بر تردیدگرایی و قضاوت حرفه‌ای آن‌ها: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی محل اشتغال حسابرس

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 359-374
هادی جوادی؛ سید حسین حسینی؛ بهرام همتی؛ اعظم شکری

3.

تکنیک های فراتحلیل در پژوهش های حسابداری و حسابرسی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 299-311
شاهپور قربانی؛ اعظم شکری؛ سید حسین حسینی؛ بهرام همتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب