1.

ارائه مدلی برای تبیین رابطه میان حاکمیت شرکتی و افشای زیست محیطی مبتنی بر رویکرد مدیریت هزینه

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 147-160
سحر سپاسی؛ محمد اسمعیلی کجانی

2.

ارائه مدلی تبیینی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تردید حرفه‌ای حسابداران رسمی با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 107-116
سحر سپاسی؛ مینا دیناربر

3.

بیش‌اعتمادی مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 129-138
سحر سپاسی؛ مهدی اسدی وصفی

4.

تعیین عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در حسابرسی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 217-232
زهرا سادات سیادتی؛ سحر سپاسی

5.

فرا مطالعه‌‌‌ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی : روش تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 329-345
سحر سپاسی؛ فاطمه طالبیان درزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب