1.

بررسی تاثیر مولفه های اخلاقی مدیران در هنگام تصمیم گیری بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت(یک رویکرد آمیخته)

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 373-396
کیانوش رضوی؛ فرزانه حیدرپور

2.

تأثیر نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم بر تمکین مالیاتی به منظور پشتیبانی از گزارش پایداری

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 499-513
نورالله رحمانی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

3.

تأثیر همگرایی توانمندی حسابداران با چارچوب صلاحیت حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 255-268
فرید شیخ باقری؛ احمد یعقوب نژاد؛ امیر رضا کیقبادی؛ فرزانه حیدرپور

4.

تأثیر هموارسازی سود بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 47-54
فرزانه حیدرپور؛ محمدعلی عرب مختاری

5.

جهت گیری پایداری زیست محیطی و ساختار مالی؛ اثرات تعدیل کننده سطح فعالیت، نوع صنعت، سودآوری و سرمایه زیست محیطی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 245-258
مسعود فرح آبادی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

6.

ویژگی‌های حاکمیت شرکتی، حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 149-163
محمدرضا سحری؛ فرزانه حیدرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب