1.

انتخاب بهینه کنشگران غیر انسانی موثر بر سیستم اطلاعات حسابداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 195-214
بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حامد سمرقندی

2.

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و سبک یادگیری در دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از نظریه سبک یادگیری کُلب

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 241-253
فیروز امینی خوئی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

3.

بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی A ،B،C و D حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 71-86
سپیده نادری؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ احمد غضنفری

4.

تبیین نظریه ساختاردهی گیدنز در تحقیقات حسابداری از منظر دانش

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 219-238
بهاره بنی طالبی دهکردی؛ رضا خسروی

5.

تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130
بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا

6.

تبیین نقشه های مفهومی جهت آموزش حسابداری بر اساس تئوری یادگیری آزوبل

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 215-232
صادق صادقی ده چشمه؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

7.

حسابداری و تکنولوژی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 151-164
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ بهاره بنی طالبی دهکردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب