1.

ارزیابی آسیب پذیری آب‌های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون‌ها و آنیون‌ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 189-203
افشین ابراهیمی؛ محمد مهدی امین؛ مهدی حاجیان؛ بیژن بینا

2.

بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 157-165
محمد مهدی امین؛ مهدی صفری؛ رضا رضایی؛ افشین ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب