1.

ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 259-281
مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا

2.

ارزیابی تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل بهینه مبتنی بر مجموعه راف، رگرسیون و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 373-394
مهدی گرایلی نژاد فومشی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ رحمت علیزاده

3.

آزمون وجود حباب سهام با استفاده از تکنیک های سوپریمم راست دنباله و توابع عکس العملی و تجزیه واریانس

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 243-264
محمدرضا محجوب؛ سیدعلی نبوی چاشمی

4.

برررسی ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از شاخص های موثر بر تخمین رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی- رویکرد مارکوف سوئیچینگ

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 55-78
سیدفضل اله انیران؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ علی ثریایی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های اکتساب کننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 115-131
محمد رضا اقبال؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ناصر یداله زاده طبری

6.

تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توأم با مانع در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 205-222
سید علی نبوی چاشمی؛ جابر قاسمی چالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب