1.

ارائه و آزمون الگویی برای تبیین تقاضای القایی پزشک در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 29-40
ابوالقاسم گل خندان؛ الهام فتح اللهی

2.

برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی در کشورهای با گروه‌ درآمدی مختلف

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-83
صاحبه محمدیان منصور؛ ابوالقاسم گل خندان

3.

پیش‌بینی سرانه مخارج بهداشتی در ایران تا افق 1420 با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-66
ابوالقاسم گل خندان؛ سمیه صحرائی

4.

تأثیر شوک‌های مثبت و منفی مخارج بهداشت عمومی در طی دوره‌های تجاری بر وضعیت سلامت در ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 87-102
آزاده جهانتابی نژاد؛ ابوالقاسم گل خندان

5.

تعیین‌کنندگان قوی هزینه‌های بخش سلامت در ایران: رویکرد متوسط‌گیری مدل بیزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 47-61
محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گل خندان

6.

جهانی‌شدن؛ فرصت یا تهدیدی برای سلامت؟ (مورد کاوی ایران)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-95
ابوالقاسم گل خندان؛ مهدی رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب