1.

ارائه الگویی برای درک تردید حرفه‌ای حسابرسان با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 11-28
حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی

2.

ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 1-12
مهدی صفری گرایلی؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد نوروزی

3.

افشای اینترنتی اطلاعات مالی و ارزش شرکت: آزمون تجربی نظریه علامت‌دهی

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 1-10
سیده فاطمه حسینی نوکنده؛ مهدی صفری گرایلی

4.

تاخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی آتی: نقش تعدیلی وابستگی اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 155-168
مهدی صفری گرایلی

5.

تحلیل و شبیه سازی استرس شغلی در حرفه حسابرسی: رویکرد مدلسازی سیستم‌های پویا

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 41-57
حسن ولیان؛ دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی

6.

تدوین الگوی گزارشگری یکپارچه

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 153-167
اکبر گیوکی؛ منصور گرکز؛ مهدی صفری گرایلی؛ علیرضا معطوفی

7.

کارکردهای ذهنی انتقاد مابانه‌ی حسابرسان: مدل تحلیل جامع از رویدادهای تفسیری حسابرسان

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 113-133
علیرضا کمال غریبی؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ مهدی صفری گرایلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب