1.

آخرالزمان در کلام عیسای ناصری و بازتاب آن در انجیلها

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 91-126
طاهره حاج ابراهیمی؛ محمدرضا عدلی

2.

الاهیات سلبی نزد ابن میمون

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 137-157
مریم محمودی؛ طاهره حاج ابراهیمی

3.

اندیشه‌های عرفانی–اخلاقی ابن‌پاقودا و غزالی با تأکید بر دو اثر الهدایه الی فرائض‌القلوب و احیاء علوم‌الدین

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 149-175
حسین علی جعفری؛ طاهره حاج ابراهیمی

4.

پیدایش قرائیم و نص‌گرایی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 80-104
میترا رضایی گازرخانی؛ طاهره حاج ابراهیمی

5.

دیدگاه توماس مرتن درباب اسلام و تصوف

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-101
رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی

6.

رویکرد اریگن به مسیح‌شناسی

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 149-166
مریم طهماسبی حاجی‌وند؛ طاهره حاج ابراهیمی

7.

شریعت و نجات از دیدگاه پولس

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 118-143
محبوبه صفایی صادق؛ طاهره حاج ابراهیمی

8.

عوامل مؤثر در حفظ حیات دین یهود پس از تخریب معبد دوم

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 167-188
علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی

9.

ماهیت روح القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 61-82
جمشید سرمستانی؛ علیرضا ابراهیم؛ طاهره حاج ابراهیمی

10.

مقایسة تکالیف و حقوق همسران در تلمود و من لایحضره الفقیه

دوره 11، 2 (22 پائیز و زمستان 1396)، اسفند 1396، صفحه 127-160
عاطفه عبدی خان؛ محمدجواد شمس؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ مجید معارف

11.

نمادشناسی منورا، چراغدان هفت شاخه یهود

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 21-37
زینب بنی اسد؛ فاطمه لاجوردی؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی

12.

هستی شناسی مولانا

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 53-77
حبیب بشیرپور؛ طاهره حاج ابراهیمی

13.

همانندی مفهوم و کارکرد نیروهای خیر و شر در طومارهای بحرالمیت و عقاید ایران باستان

دوره 4، 2 (8پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 7-27
طاهره حاج ابراهیمی؛ علی قادری اردکانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب