1.

تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 81-92
زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی؛ مهناز مهناز حاج علیان

2.

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل

دوره 4، 2( پیاپی 11و 12 پاییز و زمستان 1392)، بهمن 1392، صفحه 17-25
حاجیه رجبی فرجاد؛ ایمان قاسمی همدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب