1.

"اثر رشد، نوآوری ومدیریت دانش بر رابطه بین ابعاد کارت امتیازی متوازن با بهره وری سازمانی"

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 159-171
راضیه رضایی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی

2.

افشای اطلاعات آینده‌نگر بر واکنش قیمت سهام با استفاده از روش سوارا: با تاکید بر گزارشات تفسیری مدیریت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 135-148
سید محمدرضا مسعودیان؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی؛ صالح قویدل دوست کویی

3.

تاثیر افشائیات جدید در گزارش حسابرسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 167-195
اسمعیل شجاع؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ سیده عاطفه حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب