1.

ارائه الگویی مبتنی بر تئوری اقتضایی؛ تحلیلی نوین از عوامل موثر بر تعیین بها و کنترل مالی محصولات

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 17-34
علی صیادی سومار؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام

2.

ارتباط رفتار مالیاتی شرکت ها و افشای اطلاعات زیست محیطی اجباری

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 17-28
محمد کیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ تقی ترابی

3.

آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 15-28
مهدی مران جوری؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ زهرا پورزمانی؛ سید محمد رضا رییس زاده

4.

بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با تاکید برپیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) در بانک های ایران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 1-16
علی رضائی؛ زهرا پورزمانی

5.

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی با رشد قیمت سهام و عملکرد مالی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 193-207
یاسر نوعی؛ احمد یعقوب نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ امیر رضا کیقبادی

6.

تاثیر تردید حرفه‌ای بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان با توجه به نقش میانجی خلاقیت فردی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 337-349
محسن صفاجو؛ زهرا پورزمانی

7.

تاثیر رابطه سیاسی هیات مدیره شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 35-44
نیکی جمالی هنجنی؛ زهرا پورزمانی

8.

تحلیل کارایی شرکت از دیدگاه ریسک و نظام راهبری: رویکرد هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 347-371
علی اصغر آزاد؛ زهرا پورزمانی

9.

تحلیل گفتمان انتقادی گزارشگری ریسک هیات مدیره بانک ها با رویکرد زبان شناختی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 61-73
آذر مسلمی؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی

10.

تحلیلی نوین از عوامل تاثیرگذار بر فلسفه خلق ارزش؛ آزمون تجربی تئوری اقتضایی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 51-67
علی صیادی سومار؛ زهرا پورزمانی

11.

رابطه سبک رهبری با هویت سازمانی و اثربخشی فردی در موسسات حسابرسی (مطالعه تطبیقی موسسات حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی)

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 335-353
طاهره خسروآبادی؛ بهمن بنی مهد؛ زهرا پورزمانی

12.

رابطه مداری و استقلال حسابرس: آزمون نظریه پیوندهای اجتماعی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 27-40
جواد بختیاری؛ زهرا پورزمانی؛ رمضانعلی رویایی

13.

عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی و تجزیه و تحلیل ارزش های اخلاقی حسابداری حرفه ای

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 215-230
مجید پاکدل؛ زهرا پورزمانی

14.

فرا تحلیل ارتباطات درون شبکه‌ای کنشگران با یکدیگر و ارائه مدل ارتباطات بر اساس سیستم اطلاعات حسابداری ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 167-186
پروین صدری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام

15.

فصلی بودن حسابرسی، کیفیت افشاء اطلاعات و کیفیت حسابرسی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 57-70
یاسمن پزشک؛ زهرا پورزمانی

16.

میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 345-358
فرزاد تاریوردی؛ زهرا پورزمانی

17.

مطالعه استانداردهای حسابداری از منظر قابلیت فهم آن ها توسط مخاطبان: تحلیل محتوا و سنجش خوانایی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 31-50
اعظم سروی؛ قدرت الله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد

18.

نقش سبک های تصمیم گیری در مدیریت سود فرصت طلبانه

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 203-212
مریم هاشمی بهرمان؛ زهرا پورزمانی؛ بهمن بنی مهدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب