1.

ارزیابی توان تبیین شاخص‌های حسابداری مدیریت در نظام ارزیابی سلامت بانکی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 299-319
امیر سودبخش؛ آزیتا جهانشاد

2.

پیشایندهای گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهای دارای بحران مالی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 251-270
فرهاد صفی خانی؛ احمد یعقوب نژاد؛ آزیتا جهانشاد

3.

تأثیر نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم بر تمکین مالیاتی به منظور پشتیبانی از گزارش پایداری

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 499-513
نورالله رحمانی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

4.

تحلیل گفتمان انتقادی گزارشگری ریسک هیات مدیره بانک ها با رویکرد زبان شناختی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 61-73
آذر مسلمی؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی

5.

تعیین استراتژی های(راهبرد) قیمت گذاری خدمات حسابرسی مبتنی بر نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در موسسات بخش خصوصی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 1-19
حسن اسماعیلی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ آزیتا جهانشاد

6.

جریان بهینه وجوه نقد طی چرخه فعالیت شرکت (بلوغ، رشد، افول) با تاکید بر ریسک تامین مالی و سودآوری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 83-94
آیدین شاکری؛ آزیتا جهانشاد

7.

جهت گیری پایداری زیست محیطی و ساختار مالی؛ اثرات تعدیل کننده سطح فعالیت، نوع صنعت، سودآوری و سرمایه زیست محیطی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 245-258
مسعود فرح آبادی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

8.

شناسایی و رتبه بندی ‌‌ریسک‌های حسابداری شرکتها (مقدمه ای برتحلیل توپولوژیکی)

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 1-16
معصومه محمدرضایی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

9.

طراحی الگوی هشداردهی در حسابرسی بر اساس تحلیل داده بنیاد

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 325-340
مهران وحدتی؛ احمد یعقوب نژاد؛ آزیتا جهانشاد

10.

مطالعه استانداردهای حسابداری از منظر قابلیت فهم آن ها توسط مخاطبان: تحلیل محتوا و سنجش خوانایی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 31-50
اعظم سروی؛ قدرت الله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد

11.

وابستگی اقتصادی حسابرس و محافظه کاری حسابداری

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 1-10
محیا حسینی؛ آزیتا جهانشادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب