1.

ارائه مدل توسعه استارت‌آپ‌های فناورانه جهت پویایی سازوکارهای راهبری برون‌سازمانی

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 73-91
پژمان حاجت پور؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ اله کرم صالحی

2.

ارزیابی تاثیر سطوح مختلف افشای ریسک شرکت بر ادراکِ سرمایه‌گذاران: تحلیلِ اقلیدسی براساس متن کاوی

دوره 15، شماره 54، شهریور 1401، صفحه 65-86
محمدحسین لبیب زاده؛ رضوان Rezvan؛ اله کرم صالحی؛ فرشین هرمزی

3.

ارزیابی سبد پرتفوی بهینه با کاربرد معیارهای حسابداری با استفاده از معیارهای تصمیم گیری چند معیاره تحت شرایط عدم قطعیت در بازار سرمایه ایران

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 133-156
کامران تقی زاده؛ اله کرم صالحی؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ علی محمودی راد

4.

نقشِ الگو‌واره تحکیم حسابداری دادگاهی در تغییر رویکردِ افشای ریسک شرکت‌های بازار سرمایه: بسط نظریه همولوژی جهت نمادگراییِ ادراکِ سرمایه‌گذاران

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 57-76
محمدحسین لبیب زاده؛ رضوان حجازی؛ اله کرم صالحی؛ فرشین هرمزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب