1.

اثرات تعدیلی ساختار مالکیت، ارتباطات سیاسی و استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین واگرایی نظرات و توجه سرمایهگذاران به بازار عرضه اولیه سهام

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 1-21
نفیسه تقی زاده؛ محسن حمیدیان؛ نوروز نوراله زاده

2.

اثر متفاوت اندازه شرکت‌ها بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 143-164
مریم صفرپور؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

3.

ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش کارایی مدیریت: رویکردی مبتنی بر مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 383-403
حمید سجادی؛ محسن حمیدیان؛ علی اسماعیل زاده مقری

4.

بررسی ابعاد مختلف راهبری شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 229-244
محسن حمیدیان

5.

بررسی برهم کنش اطلاعات در شرکتهای بازار سرمایه ایران با استفاده از ماتریس آنتروپی انتقال

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 353-369
عارفه محقق؛ محسن حمیدیان؛ سید علی حسینی اسفیدواجانی؛ غلامرضا جعفری

6.

بررسی تفاوت ابعاد فراکتال و فراکتال گام تصادفی شاخص بازده با شاخص قیمت،ریسک سیستماتیک و ریسک سقوط آتی قیمت سهم دربازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 635-656
امیرحسین عبدالملکی؛ محسن حمیدیان؛ علی باغانی

7.

بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی موثر بر عملکرد مالی شرکت ها: رهیافت دیمتل فازی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 405-428
ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان

8.

پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 191-210
مریم صابری؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

9.

پیش‌بینی سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی تک متغیره و چند متغیره

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 169-184
محسن حمیدیان؛ محمدباقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی

10.

پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 225-245
ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان

11.

پیش بینی محدودیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکار گیری روش های Relief-Svm -Chaid

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 179-194
مریم سلمانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف؛ رویا دارابی

12.

پویایی پرتفوی سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص نقدشوندگی دارایی‌ها با استفاده از فرآیند ‏بنچ‌مارک

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 43-69
راضیه فاتح پور؛ محسن حمیدیان؛ شادی شاهوردیانی؛ علی نجفی مقدم؛ زهره حاجیها

13.

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 481-505
اسماعیل قاسمی؛ فاطمه صراف؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی

14.

تدوین الگو و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل دیتا

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 105-134
رستم رنجبر ناوی؛ محسن حمیدیان؛ علی باغانی

15.

شناسایی و اولویت‌بندی بخش‌های صنعتی پیشرو به منظور اعطای تسهیلات مالی توسط بانک‌ها با تاکید بر شاخص‌های مالی

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 15-40
محسن حمیدیان

16.

طراحی الگوی تامین مالی برای زنجیره تامین با رویکرد پوشش ریسک اعتباری توسط بانک کشاورزی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 785-810
مهدی حاجیان؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی

17.

مدل‌بندی و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تابلویی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 417-438
رستم رنجبر ناوی؛ محسن حمیدیان؛ علی باغانی

18.

مطالعه تاثیر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود با استفاده ازمدل ایستون و پای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 159-174
محسن حمیدیان

19.

نقش متغیرهای کلان اقتصادی در نااطمینانی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از فیلترینگ ریسک، شبیه‌سازی MCMC و رهیافت ARDL

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 1-26
امیر سرآبادانی؛ علی باغانی؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله امام وردی؛ نوروز نورالله زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب