1.

ارائه الگوی سیستم‌حسابداری مدیریت مبتنی بر قابلیت پویای سیستم اطلاعات حسابداری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 1-13
علی عزیزی مهر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد

2.

اسـتراتژی‌ تجاری شرکت و کیفیت حسابرسی صورت‌های مالی در چارچوب نظریه رقابت (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 95-113
الهه مهدوی ثابت؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ احمد یعقوب نژاد

3.

بررسی نقش اثربخشی کمیته حسابرسی بر ارزش برند مطالعه موردی صنعت مواد غذایی و خودرو

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 375-390
عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی

4.

پیاده سازی نظام یارانه مستقیم و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 13-26
علی مسیبی بهروز؛ فرزانه حاجی حسنی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

5.

تاثیر وضعیت اقتصادی بر رابطه بین محدودیت مالی و کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 363-373
محمدحسن سعادتیان فریور؛ محسن حمیدیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد

6.

تبیین اثر سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیریت بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 301-314
ایرج خوش خلق؛ حمیدرضا وکیلی فرد

7.

تبیین الگوی نوین هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌گرای عصبی-فازی (TDABC-ANFIS) (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان)

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 301-316
بهمن بازگیر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فائق احمدی

8.

تشخیص و تبیین تاثیرات "موقعیت جغرافیائی و ریز فرهنگ ها" بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 39-50
صادق همه خانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی؛ قدرت الله طالب نیا

9.

تعهد و رفتار غیرحرفهای حسابرس، آزمون نظریهی مبادلهی اجتماعی با استفاده از نقش تعدیلگر هویت اخلاقی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 161-176
لیلا ستاره؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی

10.

رابطه‌ی میان هویت حرفه‌ای و بی‌طرفی حسابرسی: آزمون نظریه‌ی هویت اجتماعی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 87-96
لیلا ستاره؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی

11.

رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت و شاخصهای سودآوری بر اساس نظریه مدیریت کیفیت(شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 17-30
راضیه هاشمیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان

12.

فراتحلیل حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات شرکت

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 391-406
بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

13.

کاربرد مدل تلفیقی مبتنی بر فعالیت میانه زمان گرای عصبی- مصنوعی (TDIABC-ANFIS) در هزینه یابی شرکت های دولتی (مورد مطالعه؛ شرکت گاز استان هرمزگان)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 217-228
بهمن بازگیر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فائق احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب