1.

بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه

دوره 17، شماره 4(پیاپی50)، دی 1400، صفحه 77-98
رضا فضلی؛ احمد یوسفی صادقلو

2.

بررسی مسوولیت‌های ناشی از عملکرد مدیران برنامه‌ی ورزشکاران نسبت به باشگاه‌ها در حقوق ورزشی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 123-138
احمد یوسفی صادقلو؛ زینب نوابی مقدم

3.

بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 135-160
احمد یوسفی صادقلو؛ حسین پورحسنی

4.

تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با عناوین مشابه

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، آبان 1396، صفحه 37-73
احمد یوسفی صادقلو؛ سعید مجیدی فر

5.

حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی

دوره 18، شماره 3(پیاپی53)، مهر 1401، صفحه 47-79
احمد یوسفی صادقلو؛ سامان کریمی

6.

مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 117-140
احمد یوسفی صادقلو؛ مژگان نصیر

7.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

دوره 17، شماره 1(پیاپی 47)، اردیبهشت 1400، صفحه 87-110
احمد یوسفی صادقلو؛ کتایون فرشیدفر

8.

مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 115-144
احمد یوسفی صادقلو؛ زینب سرمست درگاه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب