1.

بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو، بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخص های زمین ومسکن بااستفاده ازGIS (مطالعه موردی:منطقه8تهران)

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-65
هادی آشنایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد

2.

شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان با استفاده از مدل SWAT

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 147-159
مهسا آقاخانی؛ تورج نصرآبادی؛ علیرضا وفائی نژاد

3.

مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و میزان انتشار آلاینده‌ها با استفاده از مدل Leap در شهرک صنعتی لیا در استان قزوین

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 243-257
محمدسعید محمدی؛ سید مصطفی خضری؛ علیرضا وفایی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب