1.

اثر پیش تیمارهای حرارت و انجماد-یخ زدایی بر هیدرولیز آنزیمی پروتئین عدس به وسیله آنزیم آلکالاز و تولید پپتیدهای آنتی‌اکسیدان

دوره 18، تابستان 1400، تیر 1400، صفحه 17-32
پرستو قاسمی؛ مهتا میرزایی؛ سعید میردامادی

2.

اثر نوع و مقدار ماده عمل آورنده و نوع آرد بر کاهش میزان اسید فیتیک و ویژگی‌های کیفی در خمیر و نان تست

دوره 15، بهار 97، فروردین 1397، صفحه 63-76
مونا خراسانی؛ مانیا صالحی فر؛ مهتا میرزایی

3.

اثر واکنش میلارد بر خواص آنتی‌اکسیدانی و امولسیون کنندگی محصول هیدرولیز پروتئین عدس(Lens culinaris)

دوره 20، بهار 1402، فروردین 1402، صفحه 5-18
صفا فرجی؛ مهتا میرزایی؛ سعید میردامادی

4.

بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی محصولات هیدرولیز پروتئین بادام زمینی توسط آنزیمهای پپسین و آلکالاز

دوره 17، تابستان 99، تیر 1399، صفحه 5-12
هانیه حاجی کاظمی؛ مهتا میرزایی؛ سعید میردامادی

5.

پوشش دهی توام باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و بتاکاروتن با استفاده از کازئین و کاراگینان و بررسی ماندگاری در طول زمان و در شرایط شبیه سازی شده اسید معده

دوره 15، پاییز 97، مهر 1397، صفحه 69-80
اعظم پورسیف اله؛ داوود زارع؛ مهتا میرزایی

6.

تأثیر اینولین بر ویژگی‌های شیر تخمیری فراسودمند تولید شده توسط سویه‌های بومی جدا شده از ماست سنتی ایران

دوره 19، تابستان 1401، تیر 1401، صفحه 5-20
فائزه شیرخان؛ سعید میردامادی؛ مهتا میرزایی؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ نیکو نصوحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب