1.

ارائه الگوی تأثیر ضعف کنترل های داخلی برخطر حسابرسی باتأکید بر نقش تعدیل کنندگی تیپ های شخصیتی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 427-438
رادمان ملیحی شجاع؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور

2.

بازدهی بین شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بر مبنای محدودیت تامین مالی، استراتژی تجاری و راهبری شرکتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 91-104
محمود نوذرپور شمی؛ نگار خسروی پور؛ امیر رضا کیقبادی

3.

بررسی پیامدهای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و عملکرد آتی شرکت‌ با تاکید برنقش پیچیدگی و نیازهای تأمین منابع مالی خارجی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 119-133
حسن ابوالفتحی؛ نوروز نوراله زاده؛ محبوبه جعفری؛ نگار خسروی پور

4.

نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین انحراف از ساختار سرمایه بهینه و عملکرد واقعی شرکت و سرعت اصلاح ساختار سرمایه

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 85-104
حمید اولادغفاری؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب