1.

اثر پومیس بر دور آبیاری و کیفیت غذایی پیازدر دونوع بافت خاک تحت شرایط کم آبیاری

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 67-78
الناز صباغ تازه؛ نسرین صادقیان

2.

تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 193-205
الناز عزیزوند؛ الناز صباغ تازه؛ مریم حاجی رسولی

3.

تاثیر ضایعات رز برکاهش شوری و عناصر سنگین در کمپوست و خاک

دوره 24، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 123-139
آنیتا خراطی؛ الناز صباغ تازه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب