1.

تبیین الگوی مناسب قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس بر اساس سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 21-46
سید پوریا میربزرگی؛ محمود همت فر؛ محمد حسن جنانی

2.

تبیین نقش گرایش احساسی سرمایه گذاران بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 435-453
حمید مریدی پور؛ محمود همت فر؛ محمد حسن جنانی

3.

تبیین نقش گرایش‌های احساسی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 1-17
علی کیامهر؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر

4.

رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584
امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر

5.

سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تحت شرایط عدم اطمینان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 203-231
محمد زینی وند؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ محمدرضا ستایش

6.

مدلسازی ریاضی قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با رویکرد اتورگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) در بازار سرمایه ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 577-602
فاطمه لطفعلیان؛ محمود همت فر؛ محمد حسن جنانی

7.

مقایسه عملکرد پرتفوی های سهام انتخابی بر اساس معیارهای تئوری محدودیت ها با مدل سنتی تحلیل شبکه

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 219-248
محمد اسلانی؛ محمدرضا ستایش؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب