1.

بررسی تاثیر ابعاد هنجارهای اجتماعی و شخصی بر تمکین مالیاتی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 40-60
شیرین حقیقی فشی؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی؛ بهرام همتی

2.

تاثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ آزمون نظریه روانشناسی رفتارگرایی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 295-308
شهریار فقه کریمی؛ فریدون اوحدی؛ هاشم نیکومرام؛ رمضانعلی رویایی

3.

طراحی مدل پیش بینی ریسک تجاری با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 121-134
سمیرا الفتی؛ فریدون اوحدی

4.

مطالعه تقابل اجتماعی در حرفه حسابرسی: آزمون نظریه انصاف

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 157-168
زینب محمودی نسب؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب