1.

ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 15-39
عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ میر فیض فلاح شمس

2.

ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 241-256
شهرام بابالویان؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی

3.

بررسی عوامل خرد و کلان مؤثر بر ریسک تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 193-212
سمیرا الفتی؛ فریدون اوحدی؛ هاشم نیکومرام

4.

تصمیمات اهرمی موسسات مالی، نا‌اطمینانی سیاست اقتصادی و بانکداری همگرا (مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران)

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 267-286
سپیده کاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام

5.

خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-19
زهرا شیرازیان؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی

6.

طراحی مدل جهت انتخاب سهام برتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 181-195
فرزانه هاشم لو؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی

7.

طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274
عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس

8.

مقایسه رتبه‌بندی سهام برتر با استفاده از مدل‌‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تاکسونومی و پرومتی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 45-60
فرزانه هاشم لو؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب