1.

آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی‌ در کشورهای سند چشم‌انداز ایران با رهیافت Panel VAR

دوره 11، 37 (تابستان ۱۴۰۰)، آذر 1400، صفحه 91-107
کرم جعفری پرویزخانلو؛ خلیل سعیدی؛ محمد خضری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی

2.

بررسی اثرات کیفیت نهادی، حقوق مالکیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهایD8,G7)

دوره 9، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 1-14
اصغر مبارک؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز پیکارجو

3.

تأثیر تغییرات ساختاری و سرمایه انسانی بر رابطه آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا با دو روش GMM و PVAR

دوره 9، شماره 29، تیر 1398، صفحه 64-80
اعظم حاجی آقاجانی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ کامبیز پیکارجو

4.

تبیین آثار سیاست مالی و کسری بودجه بر رشد اقتصادی در ایران: نامتقارنی و غیرخطی بودن

دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، بهمن 1398، صفحه 35-47
سید علیرضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تقی ترابی

5.

تحلیل اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر نرخ ارز واقعی: مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ

دوره 12، شماره 40 (بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 23-37
الهام امراللهی بیوکی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ سید یحیی ابطحی

6.

تحلیل تاثیر مصرف‌انرژی و سرمایه‌انسانی بر رشداقتصادی کشورهای منتخب در حال‎ توسعه

دوره 11، 36(بهار ۱۴۰۰)، اردیبهشت 1400، صفحه 17-38
بتول یاوری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ بامداد پرتوی؛ فرزانه خلیلی

7.

مروری بر نحوه اثرگذاری سیاستهای مالی(کوتاه مدت) بر اقتصاد واقعی در الگوهای اقتصاد کلان

دوره 12، شماره 43 (زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 23-38
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی

8.

مقایسه اثرات نامتقارن تغییرات حجم نقدینگی بر ارزش افزوده زیربخش های خدمات

دوره 12، شماره 41 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 35-53
مهناز حاله؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فرید عسکری؛ صادق علیپور

9.

مقایسه تطبیقی آثار شوکهای مالی دولت بر رشداقتصادی دراقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 10، 32 و 33 (بهار و تابستان 99)، تیر 1399، صفحه 97-107
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی

10.

مقایسه تطبیقی اثر شوکهای مصرف نفت خام بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 8، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 1-15
محمدحسن قزوینیان؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی؛ خلیل سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب