1.

ارائه الگوی کیفیت گزارشگری تقلب مبتنی بر رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 16، شماره 57، مرداد 1402، صفحه 23-55
فاطمه جوانمرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلوئی

2.

ارائه مدل اثر انواع سبک های تصمیم گیری بر مدیریت سود مبتنی بر سناریو با در نظر گرفتن پنج عامل شخصیتی نئو در مدیران مالی

دوره 15، شماره 55، اسفند 1401، صفحه 62-81
منوچهر آراوند؛ زهره حاجیها؛ حمیدرضا کردلوئی؛ محمد حامد خانمحمدی؛ طاهره محمودیان

3.

آزمون اثرپذیری شاخصهای روان شناختی با رویکرد سوگیریهای ادراکی بر انواع شیوه های مدیریت سود

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 15-28
نرگس محسنی دهکلانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ محمد حامد خانمحمدی؛ شادی شاهوردیانی

4.

بررسی مدیریت سود در آستانه‏های مقادیر حساس سود شرکت‏های مظنون با اهرم مالی بالا

دوره 15، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 79-91
سارا شفیعی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی

5.

تبیین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام بر سود تقسیمی

دوره 12، شماره 41، تیر 1398، صفحه 53-67
حمیدرضا کردلوئی؛ مهرنوش ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب