1.

برپایی جشنواره‌های فیلم و تاثیرات آن در حوزه شهر و شهرنشینی

دوره 13، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 1-10
علی رحیمی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی

2.

بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر شهرنشینی وشهرسازی در دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 73-82
شبنم بوستانچی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ رضا علی محسنی

3.

تبیین مولفه‌های تاثیرگذار در سیاست‌گذاری فرهنگی با رویکرد توسعه شهری (مورد مطالعه: زبان‌های خارجی)

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 16-30
گلایول نیازاده؛ فاطمه براتلو؛ سیدرضا صالحی امیری

4.

تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 81-95
مریم صوفی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری

5.

شناسایی عوامل اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی- تربیتی در کلانشهر تهران(مطالعه مناطق 2 و 12)

دوره 14، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 21-34
محدثه فدایی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمود مهر محمدی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی

6.

شناسایی عوامل فرهنگی زمینه ساز گسترش طلاق از دیدگاه زنان و ارائه الگوی مدیریتی کاهش آن (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 43، آذر 1399، صفحه 87-108
ساناز گلیجانی مقدم؛ سیدرضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی

7.

نقش آموزش شهروندی درمصرف صحیح آب درشهر تهران(مورد مطالعه منطقه ۲ و ۱۶)

دوره 12، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 27-33
ملیکا یوسفیان؛ سیدرضا صالحی امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب