1.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات

دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، آبان 1395، صفحه 47-55
عنایت الله نجیب زاده؛ سید روح اله سیدی؛ مهدی آرام بن؛ اسحاق صدیق سالکده

2.

تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، شهریور 1395، صفحه 27-42
عنایت الله نجیب زاده؛ حمیدرضا بوستانی؛ حامد درخشیده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب