1.

تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 21-36
جعفر نیکبخت؛ امیر طالعی

2.

تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-148
یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت

3.

طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 135-151
سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمدحسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ ًعلیرضا فیروزفر؛ جعفر نیکبخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب