1.

طراحی مدلی برای استقرار نظام منتورینگ در وزارت امور اقتصادی و دارایی (به روش نظریه پردازی داده بنیاد)

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 131-145
صادق نورمحمدی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی

2.

عوامل مؤثر بر استقرار نظام منتورینگ در وزارت امور اقتصادی ودارایی

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 199-212
صادق نورمحمدی؛ کیومرث احمدی؛ عادل صلواتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب