1.

ارزیابی تاثیر انگیزش نمایندگی مدیران برانتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در چارچوب تئوری چشم انداز

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 153-170
نجف کرمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام

2.

بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد در همگام سازی بازده سهام

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 93-125
ندا رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه

3.

رفتار سرمایه گذاران و تورش های ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 47-66
ابوالفضل فرشاد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی

4.

طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 599-620
اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی

5.

کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 309-331
محمد هاشمی خواه؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ احمد محمدی

6.

نظام راهبری شرکتی و سرعت تعدیل قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 323-348
علی کرامتی فرهود؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام

7.

نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 93-112
وحید جعفری؛ عسگر پاک مرام؛ حیدر محمدزاده سالطه

8.

نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 79-96
سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب