1.

ارائه الگویی از رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی کمیته حسابرسی.

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 249-270
سید عباس دریاباری؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد خدایی وله زاقرد؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

2.

ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از مدل‌سازی فرکشنال و مفهوم ارزش در معرض خطر

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 519-537
محمودرضا خواجه نصیری؛ حمیدرضا وکیلی فرد

3.

آزمون مدل ناپارامتریک به روش لاسوی گروهی تطبیق یافته جهت شناسایی ویژگی های موثر در پیش بینی بازده مورد انتظار پرتفوی سهام

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 315-334
راحله السادات مرتضوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیده محبوبه جعفری

4.

بررسی تاثیر متغیر های روانشناختی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران استفاده کننده از تحلیل کانسلیم و تحلیل مالی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 463-481
شیروان براری؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ حسین ایزدی

5.

پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 225-245
ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان

6.

تأثیرمعیارهای عملکرد بر ارزش برند در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 541-562
عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی

7.

تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 567-587
حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد

8.

شناسایی و بررسی فرآیند اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی در طی زمان

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 379-410
قدرت الله طالب نیا؛ سیاوش ملک پور؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر

9.

طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکلان نظام مالی در راستای توسعه‌ بازارهای مالی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 143-179
حسین اسلامی مفیدآبادی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سید جمال‌الدین طبیبی

10.

عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی در شرکت‌های دارویی: رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 73-93
قدرت الله طالب نیا؛ رامین پور عبدالهیان تهرانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ جهانبخش اسدنیا

11.

مقایسه کارایی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی در رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 171-190
حمیدرضا وکیلی فرد؛ شهرام بابالویان؛ مهردخت مظفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب