1.

ارائه الگویی از اثر معیارهای گزارش حسابرسی و ویژگی های شرکتی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 155-180
محمدرضا عبرتی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ علی آشتاب

2.

بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 191-202
جمال بحری ثالث

3.

تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 13-26
جمال بحری ثالث؛ یعقوب بهنمون؛ ابراهیم مددی زاده

4.

تأثیـر کیفیـت حسابرسـی بر مدیریـت سـود واقعـی: مطالعه تجربی با شواهدی از عرضه اولیه سهام

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 117-130
عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث

5.

توسعه الگوی حسابداری پایداری مبتنی بر نظریه زمینه بنیان

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 313-328
شهناز کریمی واحد؛ عسگر پاکمرام؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی

6.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های اثرگذار بر کیفیت حسابرسی بر پایه معنویت و جو اخلاقی در محیط کار به روش دلفی و تکنیک آنتروپی شانون

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 213-230
علیرضا نصیرپور؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ یونس بادآور نهندی

7.

عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل‌های داخلی مطالعه موردی: بانک‌ها و شرکت‌های دولتی آذربایجان‌غربی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 107-122
بابک مرادی؛ جمال بحری ثالث


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب