1.

ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و نقش آن در کنترل سوگیری ‌های رفتاری (مبتنی بر خطای هاله‌ای) و نقش آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 659-683
احتشام شهابی راد؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی

2.

ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش تاثیر انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 439-464
زهرا بینشیان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ خدیجه اسلامی

3.

بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 269-284
خسرو فغانی ماکرانی؛ کرامت‌اله حیدری رستمی؛ وحید امین

4.

بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 249-264
احسان قدردان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ سمیرا سلگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب