1.

ارائه الگوی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچگان و پرواز پرندگان

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 219-243
وحید یوسفی؛ حمید رضا کردلوئی؛ فائق احمدی؛ محمد حامد خان محمدی؛ نادر دشتی

2.

ارائه مدلی به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و نسبت های مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 67-98
غزاله علی بابایی؛ محمد حامد خان محمدی

3.

ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418
مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها

4.

ارزیابی قدرت پیش بینی کنندگی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با در نظر گرفتن عامل شفافیت گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 397-415
جلال بهارستان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی

5.

بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 275-292
داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی

6.

بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 127-147
نجمه کارگرکامور؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی؛ زهرا مرادی

7.

بررسی نقش میانجیگری عوامل موثر بر رفتار( ریسک پذیری، اعتماد به نفس و تفکر استراتژیک) در رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 637-670
زهرا میرزازاده؛ شهره یزدانی؛ محمد حامد خان محمدی؛ طاهره محمودیان دستنائی

8.

بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورتهای مالی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 155-172
داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی

9.

تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 333-347
سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی

10.

تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی ریسک اعتباری در بانک ها

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 475-486
محمد رضا خضری پور؛ محمد حامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمید رضا کردلوئی

11.

تبیین تأثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 189-202
فاطمه قربانی نسب؛ محمد حامد خان محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب