1.

باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 19-28
میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی

2.

بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 93-102
نجمه دشتکی؛ حمید ماجدی

3.

تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 97-110
مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی

4.

عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان

دوره 7، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 23-33
نیکی توکلی؛ حمید ماجدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب